Misyonumuz 

Mevcudiyetindeki tüm kaynaklarını ülke ekonomisine ve sanayide bereket zihniyetine dönüştürerek, katma değeri yüksek ve inovatif ürünler üreterek küresel platforma sunarak dürüstlük ilkesini müşteri memnuniyeti ile birleştirerek son derece güvenli, sürekli iyileşen kalite anlayışı ve verimli teknolojilerle değişime yön vermek.

Vizyonumuz

Türkiye Cumhuriyeti’nin metal işleme kapısına açılan yolda taşıdığı öncülük kimliğini, bilimsel ve teknolojik veriler, modernizasyon, sürekli iyileştirme felsefesi ve  “ürünün kalitesi benim sorumluluğumdadır”  düşüncesi ile tecrübeli ve yetkin personelimizle birleştirerek önder çalışmaların odağında olmak, metal ve maden endüstrisini gelecek kuşaklara verimli bir miras olarak bırakmaktır.

Entegre Sistem Politikamız

Aslan Makine Sanayi Abdülmuttalip BOYBEY şirketi olarak, tüm çalışanlarımızın tam iştiraki ile, sürekli iyileştirmeyi taahhüt ettiğimiz Entegre Sistem politikamız aşağıdaki gibidir:

  • Eğitimli ve deneyimli personelimizle İSG kural ve talimatlarına uyarak, riskleri minimize ederek, kazaların oluşmasına engel olmak,
  • Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirdiğimizi taahhüt ederek, mevcut kaynakları etkin ve verimli kullanmak.
  • Olumsuz çevre etkilerini azaltmak için, kirliliğin önlenmesi ve kaynakta azaltım faaliyetleri yürütmek,
  • Zamanı doğru kullanarak, ölçülebilir ve ulaşılabilir hedefler doğrultusunda standart bir yönetim politikası yürütmek,
  • Kurumumuzdan hizmet alanların ihtiyaç ve beklentilerini zamanında karşılamak, memnuniyetlerini sağlamak,
  • Bilgi Güvenliği kurallarına bağlı kalarak, Stratejik Plan ile Entegre Yönetim Sistemi Standartlarına, uygulanabilir tüm şartlar ile güncel yasal şartları yerine getirmek,
  • Çevre bilincinin arttırılmasına yönelik faaliyetleri arttırarak, ürünlerimizi çevreye ve doğaya saygılı olarak üretmektir.
%100 Yerli

%100 Yerli

Yenilikçi

Yenilikçi

Sürdürülebilir

Sürdürülebilir

Dayanışma

Dayanışma